ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 164
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมจั่วหลังอาคารสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี26 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๒๘ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2566
เช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 6 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 7 จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล 7 ซอย 1 ม. 7 ต.หาดเจ้าสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกระแทกคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๔-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566