ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ


Hadchaosamran Subdistrict Municipality


เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100


เบอร์โทรศัพท์ : 032-478-555-7 เบอร์โทรสาร : 032-478-555 ต่อ 112


Email : admin@hadchaosamran.go.th


พิกัด GPS 13.010263, 100.052232