ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 148
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 6 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 7 จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล 7 ซอย 1 ม. 7 ต.หาดเจ้าสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกระแทกคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๔-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 6 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 6 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๘๙ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
จ้างจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๒๒๘ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566