ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 78
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๑๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มีนาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำธงแดงแจ้งเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 3650 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ในทีหรือทางสาธารณะ บริเวณจุดที่ ๓ (นายภัทรกร ทรัพย์สิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาบริการเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565