ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 198
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๘๕๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๖๔ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2567
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายเทศบาล 7 จากบริเวณแยกถนนสายเทศบาล 7 ซอย 1 ถึงสุดเขตเทศบาล ม. 7 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี6 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 6 ซอย 7 หมู่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำฉากหลังและพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายเทศบาล 3 ซอย 6 หมู่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567