ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล ๗ จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล ๗ ซอย ๑ ม. ๗

19 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล ๗ จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล ๗ ซอย ๑ ม. ๗

ตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี