ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 สิงหาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง