ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3989 เพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3989 เพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง