ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 6 ซอย 4 หมู่ 6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกจากถนนเทศบาล 6 ซอย 4 หมู่ 6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)