ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ถากถางป่าสองข้างทางบริเวณทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง พบ.ถ.14-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ถากถางป่าสองข้างทางบริเวณทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง พบ.ถ.14-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง