ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน81-7228 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน81-7228 เพชรบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง