ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 7 จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล 7 ซอย 1 ม.7 ตำหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24 สิงหาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 7 จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล 7 ซอย 1 ม.7  ตำหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)