ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-2104 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-2104 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง