ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำที่ปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำที่ปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง