ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน"กระโดดย่ำทราย ชายหาดชมวาฬ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

3 มีนาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน"กระโดดย่ำทราย ชายหาดชมวาฬ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)