ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม

17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เนื่องจากได้อนุมัติโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว