ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย

4 สิงหาคม 2558
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

                        เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์  ติดท้าย  จำนวน  ๑  ลำ  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางทะเลชายหาดเจ้าสำราญ    เพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเล  โดยมีรายละเอียด......