ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ตุลาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

จ้างหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ  1. นางสาวอารรีรัตน์  อ่วมอ้อ
                                          2. นางสาวรุ่งฤดี  กรใย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางทะลุ      1. นางสิมา  สุขจินดา