ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ตุลาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางเรณู  เอี่ยมโอภาส