ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สำนักปลัด , กองช่าง )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง