ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 สิงหาคม 2562
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง