ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้

13 สิงหาคม 2562
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง