โครงการปรับปรุงและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายเทศบาล ๖ (ซอยบ้านตาอวบ) หมู่ ๖

16 สิงหาคม 2559
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายเทศบาล 6 (ซอยบ้านตาอวบ) หมู่ 6 ต.หาดเจ้าสำราญ ราคากลางเป็นเงิน 161,900  บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง