สอบราคาโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายเทศบาล 5 (บริเวณศาลาบ้านผู้ใหญ่เย็น-สระน้ำสาธารณะ) หมู่ 5

9 สิงหาคม 2559
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสอบราคางานโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  ถนนสายเทศบาล ๕  (บริเวณศาลาบ้านผู้ใหญ่เย็น-สระน้ำสาธารณะ)     หมู่ ๕