ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)

28 ธันวาคม 2558
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)   โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  จำนวน  ๑  หลัง