การงดให้ถุงพลาสติก

6 มกราคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ริ่มแล้วนะคะ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ท่านจะไปจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้า ทั้งตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ (7-11) เขางดให้ถุงพลาสติกแล้วนะคะ ท่านจะต้องพกถุงผ้าของท่านไปใส่สินค้าเอง ซึ่งถุงผ้าก็มีขายทั่วไป..มากมายหลายแบบให้เราเลือกใส่..ร่วมกันลดปริมาณถุงพลาสติก เพื่อโลกของเราน่าอยู่ต่อไป..ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!