งาน 99 ปี แอนนิเวอร์ซารี่ ร.ศ. 137 หาดเจ้าสำราญ

6 สิงหาคม 2560
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จัดงาน 99 ปี แอนนิเวอร์ซารี่ ร.ศ. 137 หาดเจ้าสำราญ เพื่อเป็นการรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว                   รัชกาลที่ 6 ทีพระองค์ได้พระราชทานนาม " หาดเจ้าสำราญ"  ซึ่งในปี 2560 ครบรอบ 99 ปี ชื่อหาดเจ้าสำราญ...กำหนดจัดเมื่อวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร              ราษฏร์ดุษฏี กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน...

ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม....

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!