ขอเชิญร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลและสิ่งของเหลือใช้...

22 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

             วันที่  26  มีนาคม  2567  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคขยะรีไซเคิลและสิ่งของเหลือใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน  และถวายพระภิกษุอาพาธ  ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 

 

         สามารถร่วมบริจาคได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   หรือ โทร. 032-478555-7  ต่อ 106

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง