ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ

16 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญได้จัดทำกิจกรรม "ถนนปลอดถังขยะ"

เพื่อปรับทัศนียภาพบ้านเรือนให้มีความสะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมและสร้างความเคยชินให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นเวลา โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นการลดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณถนนสาธารณะสายเทศบาล 2 เริ่มตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อ (หรือเซเว่น สาขาหน้าหาด ถึง สุดเขตเทศบาล)

หมู่ 1 บ้านหาดเจ้าสำราญนอก หมู่ 2 บ้านหาดเจ้าสำราญใน

1.นำขยะใส่ถุงหรือถัง นำออกมาวางไว้ด้านหน้าบ้านหรือที่พักอาศัยของท่านก่อนเวลา 6.30 น.ของทุกวันยกเว้นวันพุธ

2.รถขยะของเทศบบาล ฯ จะเริ่มเก็บในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไปของทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

3.เมื่อรถขยะจัดเก็บขยะเรียบร้อย ขอให้ท่านช่วยเก็บถังขยะของท่านเข้าในบ้านหรือที่พักอาศัยของท่านให้เรียบร้อย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะเริ่มดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะในชุมชน "ถนนปลอดถังขยะ" บัดนี้เป็นต้นไป

ชุมชน บ้านเรือนสะอาดตา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!