ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

23 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

      ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  จะดำเนินการโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ในระหว่างวันที่  5 - 7  กันยายน  2566  โดยการอบรมดังนี้

       1.  วันที่ 5 กันยายน  2566  อบรมทำน้ำพริกนรกกุ้ง  ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าหาดเจ้าสำราญ หมู่ 2

       2.  วันที่  6  กันยายน  2566  อบรมทำขนมมันสำปะหลังนึ่ง  ณ   ศาลากลางหมู่บ้านโคกพลับ หมู่ 3

       3.  วันที่  7  กันยายน  2566  อบรมทำขนมชั้น   ณ  ศาลากลางหมู่บ้านบางทะลุ หมู่ 4 

      ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่ ณ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2566 
       1.  สมัครด้วยตนเอง ณ งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
       2.  โทรศัพท์หมายเลข 032-478-555-6  ต่อ  112 
       3.  ทาง เพจ Facebook  :   ประชาสัมพันธ์ ทต. หาดเจ้าสำราญ
       4.  ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่

ติดต่อสอบถามได้ที่  งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โทร. 032-478-555-6  ต่อ 112   

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!