โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

25 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ "  ในวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!