การป้องกันโรคไข้หวัดนก

3 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ เฝ้าระวังไข้หวัดนก สายพันธุ์ H3N8 กำชับหน่วยงานเตรียมความพร้อม ป้องกันแพร่ระบาดในประเทศ       

        คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประเมินเบื้องต้นว่า เชื้อดังกล่าวมีการแพร่เชื้อสู่มนุษย์ในระดับต่ำ และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในวงแคบ นอกจากนี้ประเทศไทยไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกมาแล้วเป็นระยะเวลา 14 ปี ขณะที่กรมปศุสัตว์ เตรียมแผนรับมือระดับกรมและจังหวัด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่ชายแดนพื้นที่นกอพยพและวางไข่ นอกจากนี้ ยังคงเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ และชะลอการนำเข้าสัตว์ซากสัตว์ปีก จากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก เป็นต้น   

         ไข้หวัดนก (Avian Influenza) หรือชื่อสามัญ Bird Flu เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 โดยปกติจะมีการติดต่อระหว่างสัตว์ปีกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดด้วยกันเอง และยังพบว่าสามารถติดต่อจากสัตว์ปีกมาสู่คนได้เช่นกัน ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยโดยตรง แต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยมาก ซึ่งในอดีตประเทศไทยก็เคยได้รับผลกระทบและเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกมาแล้ว

         แม้ว่าโรคไข้หวัดนกจะห่างหายออกไปจากประเทศไทยและไม่พบตัวผู้ป่วยอีกเลย แต่ก็ไม่ควรประมาทหรือนิ่งนอนใจ เนื่องจากธรรมชาติของเชื้อโรคจะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา หากมองข้ามไป ไม่ได้ดูแลป้องกันตนเองเมื่อมีคนติดเชื้อขึ้นมา อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นอีกได้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!