กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖

24 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

๒๔/เมษายน/๒๕๖๖
“วันเทศบาล”
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล (ถวายปิ่นโต) เป็นปี่ที่ ๒ ณ สำนักงานเทศบาล ฯ โดยมีท่านศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรี เป็นประธานจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ- พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นศิริมงคล ขอให้พวกเราชาวเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อยู่เย็น เป็นสุข มีความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัญหาและอุปสรรคขออย่าได้มี..ปฏิบัติงานอย่างราบรื่น ขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ..รวย ๆๆ กันทุกคน..
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!