สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ก่อนถึงวันเลือกตั้งที่ 14 พฤษภาคม 2566

19 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงานกกต.) เปิดประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนถึงวันเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66

[ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง]

1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน    
      https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/       
     
ทำได้ง่ายๆ แค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ 

หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยตัวเอง โดยการ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด และเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!