ขอเชิญแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.....

3 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... 

ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2566  ตามแบบฟอร์มออนไลน์  ....>>https://docs.google.com/forms/d/1jXAg4wgGctMfTIyPMsnnE-e9iP_2siAzrk39S1vsnbI/edi     และคิวอาร์โค้สที่แสดงด้นล่างนี้  ....