ร่วมณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่  24  มิถุนายน  2565  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เลิก เหล้า  บุหรี่  เนื่องในวันที่ 26  มิถุนายน  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!