ตรวจเยี่ยม ฯ

23 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

23/พฤษภาคม/2565
นางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีนางสาวภาวิณีย์ ทองกลับ ผอ.กองการศึกษาและนางสาวปทุม บัวผสม ผอ.กองคลัง ฯเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ให้การต้อนรับ
นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
นางอุษารัศมิ์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชี
และการตรวจสอบ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ที่เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการเงิน และบัญชี ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตำบลหาดเจ้าสำราญ..
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "นิกษา"
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!