งานจากวันนั้น ...ถึงวันนี้ 104 ปี หาดเจ้าสำราญ

24 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

23/พฤษภาคม/2565
เสร็จสมบูรณ์สำหรับงาน “จากวันนั้น..ถึงวันนี้ 104 ปีหาดเจ้าสำราญ” ดิฉันนางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ต้องขอขอบคุณจังหวัดเพชรบุรี ขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน ขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ขอบคุณนักท่องเที่ยวและประชาชนตำบลหาดเจ้าสำราญ ในการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณพ่อค้า-แม่ค้า ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีและอีกหลาย ๆ ฝ่ายหลาย ๆ ท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้..
แล้วพบกันใหม่..ในโอกาสต่อไป..
รับรองความยิ่งใหญ่ อลังการ..
#งาน 104 หาดเจ้าสำราญ
สุขสำราญ อาหารพื้นถิ่น#
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!