อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

8 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

10/พฤษภาคม/2565
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กองการศึกษา โดยมีนางสาวภาวิณีย์ ทองกลับ ผอ.กองการศึกษา เป็นเจ้าของโครงการ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
โดยมี นางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรี เป็นประธาน ฯ มีผู้เข้าร่วม อาทิ คณะผู้บริหารเทศบาล ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3โรงเรียน สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ฯ ร่วมพิจารณาดำเนินการสำรวจความต้องการวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีอุปกรณ์กีฬาเล่นในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญ เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์..
#กีฬาต้านยาเสพติด#
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!