การดำเนินการพ่นหมอกควันไล่พาหะนำเชื้อโรคโคลัมปีสกรีนในโคและกระบือ

20 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                     เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งขณะนี้เกิดโรคระบาดในโค ที่ชื่อว่าลัมปีสกิน    มีลักษณะมีตุ่มขึ้นทั่วร่างกายโค ซึ่งสาเหตุหลักทำให้เกิดการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนย้าย..ประกอบกับมีแมลงดูดเลือดเช่นยุง แมลงวัน เหลือบ และเห็บ เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ..เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค..กองสาธารณสุข   ฯ จึงออกพ่นยาฆ่าเชื้อดังกล่าวแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ ..อย่างเร่งด่วน ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการร่วมด้วย..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!