กิจกรรมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ Boom ณ.คลองบางทะลุ หาดเจ้าสำราญ

13 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ลงพื้นที่การดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ  Boom  ณ.คลองบางทะลุ หาดเจ้าสำราญ  ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตำบลหาดเจ้าสำราญ เมื่อวันที่  13 กันยายน  2564  

                      ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ทราบดังนี้

                    - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลหาดเจ้าสำราญ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ดำเนินการจัดเก็บขยะ  ณ  บูมดักขยะ จำนวน  2  จุด  ได้น้ำหนักขยะรวม  60 กิโลกรัม แยกเป็น

                          1)  ขยะทั่วไป 20 กิโลกรัม

                          2) ขยะอินทรีย์ 40 กิโลกรัม

                       ขยะส่วนใหญ่  ได้แก่

                           1.ถุงพลาสติกอื่น ๆ   

                           2.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 

                           3.กล่องอาหารโฟม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง