วันเทศบาล 24 เมษายน 2565

24 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

24/เมษายน ของทุกปี
เป็นวัน “วันเทศบาล”
ซึ่งในปีนี้ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล (ถวายปิ่นโต) ณ สำนักงานเทศบาล ฯ โดยมีนาง
ศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรี เป็นประธานจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดเจ้าสำราญ และข้าราชการ- พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นการทำบุญใหญ่สำนักงานด้วย..ขอให้พวกเราชาวเทศบาล ฯ อยู่เย็น เป็นสุข มีแต่ความสุข ความเจริญ ก้อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งาวหน้าในหน้าที่การงาน ปัญหาและอุปสรรคขออย่าได้มี..ปฏิบัติงานอย่างราบรื่น ขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ..รวย ๆๆ กันทุกคน..
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!