ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

25 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา

2. พนักงานดับเพลิง     จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง