สำนักงานทะเบียนอำเภอเมือง ฯ ปิดทำการ 2 วัน

25 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ฯ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง จึงประสานสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือแจ้งประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ให้ทราบถึงความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรื้อระบบไฟฟ้าและติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบุรี จึงขอปิดการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 28 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2564 (2 วัน)
จึงขอแจ้งมาให้ประชาชนตำบลหาดเจ้าสำราญ และบุคคลทั่วไป ได้ทราบ มา ณ โอกาสนี้

 

 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!