เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ใช้Face booK นี้นะค่ะ

19 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอแจ้งข้าวประชาสัมพันธ์..คือยังมีคนเข้าเพจผิด ไปติดต่อประสานงานในเพจเก่า…
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นหน่วยงานราชการ มี นางศิริรัตน์ ทรงความดี ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ..ขอแจ้งว่า เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้สร้างเพจใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อ หรือช่องทางสื่อสารกับประชาชนในตำบลและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารที่มีสาระ /โครงการ /กิจกรรม/งานต่างๆในทุกด้าน ภายใต้การบริหารงานของนายกศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน..
โดยใช้เพจ Facebook เพจใหม่นะคะ..ย้ำใช้เพจใหม่นี้เพจเดียวค่ะ..ท่านใดประสงค์จะติดต่อ ติดตาม สอบถาม เพจใหม่นี้เลยค่ะ..
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!