คำถาม :

การรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลหาดเจ้าสำราญจากสื่อใด

เว็บไซต์เทศบาล
เฟสบุ๊ค
ไลน์
วารสาร
ที่ทำการเทศบาล
ส่งคำตอบของคุณ