กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุวัฒน์ ปรีชนิด นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 081-163-2064